Koncentrator danych pobiera dane dotyczące zużycia energii z licznika energii i innych liczników do których system ma dostęp. Koncentrator danych może również pobierać dane z systemów PLC, ERP lub innych systemów pomiarowych udostępniających dane dotyczące czynników wpływających na zużycie energii. Dane przesyłane są do systemu za pomocą istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, bezprzewodowo lub za pomocą istniejących sieci informatycznych. System gromadzi dane, obrabia je i analizuje wykrywając anomalie w normalnym wykorzystaniu energii i alarmując odpowiedni personel u odbiorcy energii lub wysyłając instrukcje wyłączenia do sprzężonego systemu PLC u odbiorcy (Strażnik mocy, alarmy). System pozwala upoważnionym pracownikom odbiorcy energii na dostęp do zgromadzonych w systemie danych poprzez przejrzysty interfejs użytkownika. Użytkownicy mogą przeglądać dane historyczne, tworzyć modele i prognozy zużycia energii, analizować taryfy i prowadzić analizę porównawczą efektywności wykorzystania energii. Modele i prognozy stworzone przed użytkowników lub opiekunów odbiorcy energii mogą być wykorzystywane do aktualizacji zamówionego wolumenu energii lub mocy.

Komunikacja:

 • Komunikacja z wszystkimi licznikami energii elektrycznej, w szczególności liczniki
  • Pozyton
  • JM-Tronik
  • Landis
  • Elster
  • Apator
  • Itron
 • Obsługa protokołów:
  • DLMS
  • IEC
  • ModBUS
  • M-BUS
  • BACNet
  • KNX
 • Komunikacja z licznikami wody, gazu, ciepła

 

System udostępniany jest za pośrednictwem chmury obliczeniowej, dzięki czemu nie zajmuje zasobów klienta. Wszystkie dane pomiarowe oraz raporty i analizy przechowywane są na serwerach wynajmowanych przez EnMS Polska. Wykorzystanie zasobów chmury pozwala na szybkie wdrożenie i konfigurację usługi oraz jej bezproblemowe skalowanie w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc obliczeniową.