System energyBIS 4.0 monitoruje faktyczne zużycie i wykorzystanie wszystkich rodzajów energii oraz czynniki wpływające na ich zużycie. Umożliwia tworzenie modeli zużycia energii, tworzenie prognoz zużycia energii, przeprowadzanie analizy proponowanych taryf, przeprowadzanie analizy porównawczej na tle sektora – benchmark i automatyczne generowanie oraz dystrybucję raportów i alarmów dotyczących zużycia i wykorzystania energii. System w zakresie wymiany danych integrowany jest z systemami ERP Partnerów Biznesowych oraz zdalnymi urządzeniami pomiarowymi.
Unikatowe cechy systemu pozwalają na szybką identyfikację obszarów przedsiębiorstwa, w których energia jest wykorzystywana nieefektywnie i podejmowanie uzasadnionych decyzji biznesowych.

 

System energyBIS 4.0 opiera się na najnowszych rozwiązaniach z dziedziny informatyki wykorzystując technologie: Biznes Inteligence, Data Mining i Predictive analitycs znane z bankowości czy branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu system w kilku krokach pozwala na modelowanie i prognozowanie zużycia energii na podstawie danych historycznych dotyczących zużycia energii i czynników wpływających na zużycie energii. System energyBIS pozwala na zdefiniowanie raportów odpowiednich do ustalonych grup odbiorców i ich automatyczna dystrybucję. Moduł wizualizacji pozwala na wyświetlenie trendów historycznego zużycia energii, jak również prognozy zużycia czy porównania planowanego zużycia z faktycznym pozwala również na analizę wskaźnikową zużycia energii i wizualizację różnych typów danych na jednym interaktywnym wykresie. System pozwala na wprowadzenie wielkości określających taryfy energetyczne i porównanie ich między sobą pokazując czy obecna taryfa jest optymalnym kosztowo rozwiązaniem. Unikatową funkcjonalnością systemu jest baza danych porównawczych dla różnych sektorów przemysłowych lub poszczególnych procesów energetycznych pozwalająca na porównanie organizacji odbiorcy końcowego z innymi odbiorcami z tej samej gałęzi lub porównanie z średnim lub najlepszym wynikiem w danej gałęzi.