Możliwości systemu – zamień dane w informacje:

 • Monitorowanie faktycznego zużycia wszystkich rodzajów energii w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie czynników wpływających na zużycie energii – wielkości produkcji, stanu urządzeń, zmiennych środowiskowych itp.
 • Tworzenie modeli i prognoz zużycia energii dla potrzeb budżetu
 • Analiza opłacalności zmiany taryf dla energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • Benchmark – Analiza efektywności energetycznej organizacji na tle sektora
 • Automatyczne generowanie oraz dystrybucja raportów
 • Tworzenie i rozsyłanie do wybranych osób Alarmów w przypadku przekroczeń zakładanego zużycia (Strażnik Mocy)
 • Przekazywanie danych do innych systemów informatycznych

Dodatkowe zalety systemu:

 • Intuicyjność i łatwość obsługi. Przejrzysty interfejs Metro UI
 • Dostęp do danych z dowolnego miejsca
 • Interaktywne wykresy, raporty i dashboardy
 • Modelowanie procesów – machine learning
 • Łatwość integracji z istniejącymi systemami pomiarowymi
 • Analiza wskaźnikowa
 • Podejście procesowe do zużycia energii zgodne z ISO 50001