energyBIS.pl Sp. z o.o. Sp.K.

Al. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

KRS: 0000658899
NIP: 8133735696
Regon: 366371106

Kontakt

kontakt@energybis.pl
www.energybis.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, numeru telefonu kontaktowego, informacji udzielonych telefonicznie, przez energyBIS.pl Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rzeszowie przy Al. Piłsudskiego 32, w celu uzyskania od Spółki wskazanych w treści formularza informacji, zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną, tj. na ich zebranie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie i usuwanie w zbiorze w systemie informatycznym oraz w zbiorze papierowym przez okres do udzielenia mi żądanych przeze mnie informacji.

Zapoznałem się z załączoną klauzulą informacyjną.
(Klauzula).

Rozumiem znaczenie powyższego oświadczenia oraz jestem świadoma/świadomy, iż jego złożenie i podanie moich powyższych danych jest dobrowolne.

Zaznacz, by potwierdzić wysyłkę*